5 bin yıldır içinde yıkanılan şehir
SELİM KAHVECİOĞLU

Antikçağda Mısır
Nil’in doğurduğu uygarlık
CEREN ÇIKIN
Aradan binlerce yıl geçmiş olsa da Mısır, eskiliği, sürekliliği, mitolojisi, sanatı, mimarisi ve elbette tarihiyle insanlığın medeniyet yolundaki en uzun deneyimi olmakla cazibesini hâlâ koruyor. Ve Heredot’un dediği gibi, onu anlamaya söz yetmiyor.

Abu Simbel ve Kadeş Savaşı
Bir aşk ve cenk fotoromanı
TURGAY TUNA
Adam, Mısır’ın en uzun süre tahtta kalmış kralı II. Ramses. Kadın, kralın aralarında dört de öz kızının olduğu yedi eşinden en sevdiği ve uğruna tapınak yaptırdığı Nefertari.  İki büyük güç ve medeniyetin amansız cengi;
Ve tablet üzerine yazılı tek kopyası İstanbul’da bulunan dünyanın ilk yazılı antlaşması. Mısırlıların ölümsüz eseri Abu Simel’in duvarlarından ve “32 ‘yüzyıllık’ kısım tekmili birden”…

Kleopatra’nın yılanlarla dansı
HAKAN KIRAN
Kardeşlerin birbirinin eşi, generallerle arayı iyi tutanın ülkenin başı olduğu bir dönemde, imparatorluklar, krallıklar, aşklar ve savaşlar arasında dokuz dilli bir zeki kadın. Dönemin en kudretli Romalı şahsiyetleri Julius Caesar, Marcus Antonius ve Octavius’la şehvetli, savaşlı, entrikalı bir kader ilişkisi kuran Kleopatra’nın yaşadığı iktidar oyunu yalanlar da karışınca, yılanlarla son buldu. Ptoleme Hanedanlığı’nın son kraliçesi Kleopatra, Mısır inancına uygun biçimde yeniden dirilmeyi umarak, bir çift kral kobraya kendini sokturarak hayatına son verdi.

Kahire 1400 yıllık İslam kenti
HASAN KOYUNOĞLU
Afrika’nın en büyük kenti. Arap dünyasının merkezi. 1400 yıllık Müslüman geçmişiyle İslam âleminin en köklü, dünyanın sayılı kentlerinden biri Kahire.

“İslam adına savaşan
Müslüman Napolyon”
CEREN ÇIKIN
Yeni bir Büyük İskender olma izinde ordusuyla Mısır’a giden Napolyon, aralarında kimyacı, tarihçi, biyolog, arkeolog ve cerrahlar olan 168 kişilik bir bilimsel “saldırı kuvveti” de oluşturdu. Ordusuyla çıktığı İskenderiye’de Mısırlılara “Biz gerçek Müslümanlarız” diyerek İslam adına savaştığını kanıtlamaya çalıştı. Söylediği her söz Kuran Arapçasına çevrilirken, imamlara, müftülere, ulemaya, Kuran’ı Fransız Ordusu lehinde tefsir ettirmeye çabaladı. Napolyon’un atadığı heyetin hazırladığı 20 ciltlik “Mısır’ın Tasviri”nin ardından bugünkü Avrupa müzelerinin büyük koleksiyonları oluşturulurken, Batı’da bir Mısır modası da ortaya çıktı.

Süveyş Kanalı:
Deniz denize kavuştu
SERAP CAN
Kızıldeniz’i Akdeniz’e, Doğu’yu Batı’ya, stratejiyi siyasete, ticareti paraya bağlayan, Verdi’ye “Aida Operası”nı bestelemiş olan 163 kilometrelik suyolu.

Ve insan tanrıları yarattı
SEZAİ GÜLŞEN
Eski Mısır’da her köy ve kasabanın ayrı bir tanrısı vardı. Öyle ki leylekten maymuna, kediden ineğe, akbabadan yılana dek sayılamayacak kadar çok hayvan-tanrı olmuştu. Gündelik hayatta, varlıkta, hiçlikte, ölümde ve öte dünyada her şeyi bilen yeryüzü ve gökyüzü tanrılarıydı ve sadece onların dediği olurdu. Mısır söylenceleri de evrende insanın yerini, toplumun yapısını, bireyle bireyin algıladığı dünya arasındaki ilişkiyi ve doğal olguların anlamını açıklamaya çalışan masal ya da geleneklerdi.

Salamura olarak öteki âleme yolculuk
TURGAY TUNA
Eski Mısırlılar, bedenlerinin çürüyüp kaybolmaması için ve öteki âlemde de yaşayabilmesi için ölülerini mumyalamaya başladı. Tarihin en dayanıklı mumyalarını yapan Mısırlı mumyacılar, kadavrayı tuzlu suda bekletir, içini boşaltıp temizler, iç organları bozulmayacak şekilde kavanozlara yerleştirir, ölüyü sarıp sarmalar, derli toplu ve süslü püslü bir estetik görüntü için günlerce çalışırdı. Amaç, öteki âlemde ve elbette ki cennette en iyi biçimde var olabilmek.

Skarab: Feçeste bulunan boncuğun adı
SELİM KAHVECİOĞLU

Eski Mısır’da mimarlık ve zaman
M. ALİ ATAÇ
Eski Mısır mimarisi, bu eskiçağ medeniyetinin ebediyet kavramına verdiği önemin belki de en açık göstergesi. Nil Vadisi boyunca sıralanan ve en eskileri milattan önce üçüncü binyılın başlarına kadar uzanan anıtsal mezarlar ve mabetler hâlâ zamana meydan okuyor.

Ehramın mahremi
Arzın merkezine seyahat edememişler için ehramın mahremine bir seyahat denemesi.
SELİM KAHVECİOĞLU

Rosetta Taşı’nın öyküsü
HASAN KOYUNOĞLU
1799 yılında Mısır’ın Raşid kentinde tesadüfen bir taş bulundu. Taşın üzerinde farklı yazılarla yazılmış, iki dilde üç metin vardı. Bilim adamları için bu taş, hiyerogliflerin çözülmesinde kullanılabilecek, deşifre edilmeyi bekleyen bir sözlüktü.

Tapınaklar: Şşşt, içerde tanrı uyuyor!
TURGAY TUNA
Kirpikleri dahil vücutlarında tek bir kıl bulunmayan rahipler, her sabah bir nevi aptes alarak tanrının evine adım atıyorlar. Bir gece önce takılmış ve terkibi Nil çamuru olan mührü sökerek girdikleri “Kutsalların Kutsalı” bölümündeki -yine mühürlü olan- dolapta bulunan som altından tanrının üstünü değiştirip işlemeli tuniğini giydiriyor, takılarını takıyor, yiyeceklerini bırakıyorlar. Günbatımında yine üstü değiştirilip takıları çıkarılan ve gece elbisesi giydirilen tanrı, gündoğumunda tekrar çıkarılmak ve ona karşı “en kutsal görev” yerine getirilmek üzere dolabına mühürleniyor.

Kahire’nin mezar evleri
Büyük mezaristan
S. HALUK UYGUR
Firavunlar “yeniden doğuş” için kendilerine piramit yaptırdı da sıradan Mısırlılar yeniden doğduklarında ev olarak kullanacakları mezarlar yaptırmadılar mı kendilerine?

Eski Mısır’da günlük yaşam
AYDA EREN
Eski Mısır’da köy nereye kurulur, nasıl kurulur; su nasıl getirilir, nasıl götürülürdü? Ne ekip biçerler, neyi neye katıp yerler, firavuna vergiyi neyle öderlerdi? Evlerini nasıl yapar, eteği kime giydirir, neyi takıp takıştırır, nasıl sürüp sürüştürürlerdi? Tapınakla ilişkileri, tanrılarla görüşmeleri, eşleriyle münasebetleri nasıldı?

Mısır’da gündelik yaşam
SERAP CAN
Hangi gruba dahil olurlarsa olsunlar Mısırlılar ikiye ayrılır: zenginler ve yoksullar. Kemikleşmiş bir orta sınıfları yok. Nüfusun yarısının yoksul, bu yarısının da yarısının açlık sınırında olduğu Mısır’da tek tük kavga sadece, alırken elleri yakan ucuz ekmek kuyruğunda çıkıyor. Yiyecekten pek artık çıkmadığından, Mısır sokaklarında yaşayan hayvanlar belki de dünyanın en cılızları. Kadınların yüzde 97’sinin sünnetli olduğu Mısır’da feministlerin önerisi çok net: “Cinsellik beyindedir, kızlarınızın cinselliğini önlemek istiyorsanız, kafalarını kesin.”

Mısır’da iki müzik
Çalan ne, Oynayan kim?
ALİ CAN ÇAMCI
Eski Mısır’dan kalma duvar kabartmaları ve resimlerdeki müzisyen ve dansçı tasvirlerinden anlıyoruz ki toplum müzikle haşır neşir. Mısır’ın müzik alanında yaşadığı modernleşme ise Türkiye’ninkine benziyor.

Hollywood, Bollywood, Mollywood
El cumhur ayiz kidda
ALİN TAŞÇIYAN
Fatin Hamamı’nın başdöndüren göbek dansı… Ömer Şerif’in sınırları aşan yetenekleri ve şöhreti… Karagöz Şukuku karakterinin şaklabanlıkları… 117 filmde yıldızı parlayan Şadiye… Annesi Türk olan güzeller güzeli Hüda Sultan ile kocası Ferid Şevki’nin beyazperdeye yansıyan romantizmi… Gençlerin Abdülhalim Hafız’ın şarkılarıyla kendilerinden geçmeleri… Adel İmam’ın politikacıların kafalarını yaran taşlamaları… Ahmet Zeki’nin modernist karizması… Yusuf Şahin’in genç kuşağa örnek olan onurlu ve bol ödüllü kariyeri…

Hollywood’un mumyalar diyarı macerası
GÖKÇE İSPİ TURAN
Mısır’ı ihya eden mumya-piramit mistisizmini hem Şark hem de Garp kendi adına nakit paraya çevirdi. Biri gişe başarısı ile cebini doldurdu, öbürü turizm kazancıyla…

Mısır’ın fauna ve florası
SERAP CAN
Uçsuz bucaksız kumlarla kaplı, dünyanın en kısır ortamı çölde bir anda yağmur yağar. Belki son 30 yıldır bir damla su görmemiş, kumun içinde uyuklayan tohumlar açılır.

Homo erectus’tan homo turistusa
Çöle sıfır vaha turizmi
Mısır çölleri ve vahaları
PETER WIRTH
Bir ülke düşünün, yüzölçümü 1 milyon 1450 kilometrekare ve üç büyük çölü var. Bunlardan Sina Yarımadası Çölü 61 bin km2, Doğu veya Arap Çölü 223 bin km2  ve Batı ya da Libya Çölü 681 bin  km2’lik bir alanı kaplıyor. Yani yüzölçümünün büyük bir bölümü nüfusunun çok küçük bir yüzdesini barındırıyor. İşte Mısır budur ve bu Mısır’ı anlamak için çölü bilmek, tanımak, görmek gerekir.

Nil’in halleri
M. EMİN ÖNDER
Nil hayattır, Nil özgürdür, Nil medeniyettir, Nil güvenilirdir, Nil ilham kaynağıdır, Nil huzurdur…

İskenderiye
Mısır mumyasına takılan Yunan maskı
SELİM KAHVECİOĞLU

Kahire
Bakışları kendinden önce yaşlanmışların şehri
ŞEFİKA NURKAN ÖZSOY

Hurgada ve Şarm el Şeyh
Kızıldeniz sualtı sergisi
TÜLİN UĞURLU

Diğer Mısır Şehirleri
SERAP CAN
Dalmaya-yanmaya değil gizlere-izlere gidiliyor
 Luksor
Hava sıcak ama su çok fazla
Assuan
Timsahsız köyde firavunsuz gezmek
İsmailiye
Tasyif için “şehvet plajları”
Marsa Matruh
Bolca arkeolojik bulgu
çokça vatansever duygu
Port Said 
Taş yok mu taş?
Yok; çünkü British Museum’a götürdüler
Reşid- Raşit- Rosetta
Mısır’ın tahta tekerlekli Venedik’i
Medinet el Fayyum


Sepetinizde ürün bulunmamaktadır