1 Yıllık Psikeart Dergisi Abonelik 75 TL

Bu fiyat yıllık abonelik ücretidir. Her yıl 1 kez ödeme alınır.

Psikiyatri ve Sanat. Birbirlerini besleyen, biri diğerini anlamaya, çözmeye çalışarak bir disiplin olarak tanımlamaya çalışan iki alan. Psikiyatri, bir bilim olma yolunda Antik Yunan’dan klasik hatta çağdaş sanatın yaratıcısı, konusu, kahramanları ve biçimlerinden tanımlar alan, dilini besleyen bir bilim dalı. Öyle ki bazen bir edebi metin, resim ve film, psikiyatrinin tanı ve tedavi yöntemlerine öncü olabiliyor ya da sanatsal bir üretim psikiyatrinin sorunsallarından esinlenebiliyor.

İşte tam da bu kesişme noktasından yola çıktık. Bir yandan güncel psikiyatri tartışmalarına zemin oluşturmak, bireylerin farkındalığını arttırmak, sorunlarla baş edebilme süreçlerine katkıda bulunmak, diğer yandan psikiyatriye konu olan kavramların sanatsal alandaki yansımalarının altını çizmek. Bu kulvarda ilerlemek ve ilerlerken her iki alandaki tanımlara derinlik kazandırmak, derginin ulaşma noktalarında tartışma olanaklarını yaratmak. Bu bağlamda sığlaşmadan, farklı derinliklerde okunabilir olmak hedefimiz.

Hedefimizi gerçekleştirmekteki kararlılığımız yazarlarımızdan da anlaşılabilir. Gerek konu içerikleri ve uğraş alanlarının çeşitliliği gerekse bilgi birikimleri ve deneyimlerinin altı çizilmeli.


Sepetinizde ürün bulunmamaktadır