Sinemanın psikolojisi masaya yatırılacak!

Psikeart taraf?ndan, remedy Türkiye Psikiyatri Derne?i’nin deste?iyle düzenlenen Sinema ve Psikiyatri Sempozyumunu, cure 28-30 Mart’ta Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde yap?lacak. Sempozyumda, üç gün boyunca, sinema ve psikiyatri dünyas?n?n önde gelen isimleri yer alacak.

Yönetmenler yer alacak.
Sempozyumun dikkat çeken panelleri aras?nda, 28 Mart’ta Prof. Dr. Emine K?l?ç ba?kanl???nda düzenlenecek olan “Üç Yönetmenlik Üç Delilik” bulunuyor.
Panelde, Can Evrenol, Korhan Yurtsever ve Ezel Akay, filmleriyle ilgili konu?acak üç yönetmen… 29 Mart tarihli “Sinemada Tutku: ?mkans?z A?klar” adl? bir panelde ise oyuncu Nurgül Ye?ilçay, yönetmen Leyla Y?lmaz ve akademisyen Doç. Dr. Levent Mete, psikiyatr Prof. Dr. Emin Önder ba?kanl???nda bir araya gelecekler.
Prof. Dr. Tamer Aker, Nilüfer Erdem, Tolga Karaçelik, Prof. Dr. Selim Eyübo?lu, Burçak Evren, I??l Özgentürk sempozyuma kat?lacak isimler aras?nda yer al?yor. Etkinlikle ilgili detayl? bilgiye www.psikeart.com sitesinden ula??labilir.

Kaynak : http://gundem.milliyet.com.tr/sinemanin-psikolojisi-masaya-yatirilacak-/gundem/gundemdetay/27.03.2013/1685661/default.htm

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :