Tercih 40. Sayı

Psikiyatri ve Sanat. Birbirlerini besleyen, biri diğerini anlamaya, çözmeye çalışarak bir disiplin olarak tanımlamaya çalışan iki alan. Psikiyatri, bir bilim olma yolunda Antik Yunan’dan klasik hatta çağdaş sanatın yaratıcısı, konusu, kahramanları ve biçimlerinden tanımlar alan, dilini besleyen bir bilim dalı. Öyle ki bazen bir edebi metin, resim ve film, psikiyatrinin tanı ve tedavi yöntemlerine öncü olabiliyor ya da sanatsal bir üretim psikiyatrinin sorunsallarından esinlenebiliyor.

İşte tam da bu kesişme noktasından yola çıktık. Bir yandan güncel psikiyatri tartışmalarına zemin oluşturmak, bireylerin farkındalığını arttırmak, sorunlarla baş edebilme süreçlerine katkıda bulunmak, diğer yandan psikiyatriye konu olan kavramların sanatsal alandaki yansımalarının altını çizmek. Bu kulvarda ilerlemek ve ilerlerken her iki alandaki tanımlara derinlik kazandırmak, derginin ulaşma noktalarında tartışma olanaklarını yaratmak. Bu bağlamda sığlaşmadan, farklı derinliklerde okunabilir olmak hedefimiz.

Hedefimizi gerçekleştirmekteki kararlılığımız yazarlarımızdan da anlaşılabilir. Gerek konu içerikleri ve uğraş alanlarının çeşitliliği gerekse bilgi birikimleri ve deneyimlerinin altı çizilmeli.

Samimiyet 35. Sayı

Ayrılık 34. Sayı

Yalan 33. Sayı

Özgürlük 32. Sayı

KAYGI 31. Sayı

Merak 30. Sayı

Uzlaşma 29. Sayı

ŞıpSevdi 28. Sayı

Erteleme 27. Sayı

Bağlanma 26. Sayı

Vicdan 25. Sayı

Tembellik 24. Sayı

Hayal Kırıklığı 23. Sayı

Mizah 22. Sayı

Rüya 21. Sayı

Travma 20. Sayı

Korku 19. Sayı

Arzu 18. Sayı

Yabancılaşma 17. Sayı

Aşk Acısı 16. Sayı

Tükenmişlik 15. Sayı

Oyun 14. Sayı

Depresyon 13. Sayı

Yanılsama 12. Sayı

Yalnızlık 11. Sayı

Gülmek 10. Sayı

Cinsellik 9. Sayı

Yaratıcılık 8. Sayı

Narsisizm 7. Sayı

Utanç 6. Sayı

Şiddet 5. Sayı

Aşk 4. Sayı

Unutmak 3. Sayı

Stigma 2. Sayı

Tutku ve Kıskançlık
1. Sayı

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :