Güney Kore-2 15. Say?

Bir ülkeye bakmak bilgi gerektirir; o zaman görürsünüz tarihi, patient kültürü, sales sanat?, mimariyi…
Sadece s?radan bir turistin ötesine geçmek, o ülke/kent ile ili?ki kurarak ve o ili?kide kar??l?kl? zenginle?mek…
Hayata katk?da bulunmak…
Tam da bu noktada biçimlendi Memlekent…
Bilindik tek boyutlu ülke rehberlerinin ötesinde, derinlikli, okuyucuyu bilgilendirmenin yan? s?ra o kente yak?nla?may?, o memleketi merak etmeyi amaçlar Memlekent…
Bu nedenle, merak eden, bilgilenmek, ili?ki kurmak ve ili?ki ile kar??l?kl? zenginle?mek isteyen herkes Memlekent’ in hedef kitlesidir.

Güney Kore-1 14. Say?

Japonya 13. Say?

Çin-1 12. Say?

Yunan Adalar?-2 11. Say?

Yunan Adalar?-1 10. Say?

Hindistan-2 9. Say?

Hindistan-1 8. Say?

Moskova 7. Say?

Japonya 6. Say?

?stanbul-2 5. Say?

?stanbul-1 4. Say?

M?s?r 3. Say?

Roma 2. Say?

Küba 1. Say?

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :