cu_logo

Çukurova Üniversitesi’nde Tembellik Tartışıldı

Çukurova Üniversitesi, mind 28 Aral?k 2012’de günümüzün en önemli sorunlar?ndan olan tembelli?in konu edildi?i ve Psikeart dergisi yazarlar?n?n kat?ld??? bir panel düzenlendi.

Kas?m-Aral?k 2012 24. say?s?nda “tembellik” konusunu bütün yönleriyle inceleyen Psikeart dergisinin yay?n yönetmeni ve yazarlar?, Çukurova Üniversitesi’nde gerçekle?tirilen panelde, tembelli?in bir hastal?k olup olmad???n?, tembelli?in e?itim ve edebiyatla ili?kisini anlatt?.

Panelde, Psikeart Dergisi Genel Yay?n Yönetmeni Prof. Dr. Emin Önder “Tembellik bir hastal?k m?d?r?”, pedagog Sibel Erentay “E?itim ve tembellik”, yazar Figen ?akac? edebiyat?n tembelli?i kald?r?p kald?rmayaca??n? tart??t?lar.

© Copyright 2009-2013 Psikeart | Tüm Hakları Saklıdır.

Bizi Takip Edin :